Bericht informatiebord Hellum

HEllUM: Een aantal leerlingen van de Rutger Kopland School uit Siddeburen heeft in opdracht van de dorpscoöperatie Duurswold zich verdiept in de eerste Groninger dorpsmolen in Hellum. De dorpscoöperatie had de vraag bij de leerlingen neergelegd of ze een informatiebord wilden ontwerpen, zodat de passanten kunnen zien en lezen hoe het zit met de samenwerking tussen agrarisch bedrijf Zandhoeve Holstein van de familie VanTilburg en de dorpscoöperatie. Onlangs bezochten de leerlingen het bedrijf in Hellum. Twee windmolens en een dak van een schuur vol met zonnepanelen was het eerste wat de leerlingen zagen bij aankomst. Dat hier verantwoord met energie wordt omgegaan werd wel duidelijk tijdens een rondleiding door de boerderij. Overal hangen kastjes en knipperen metertjes, overal komt energie vandaan. Van Tilburg vertelde dat één van de windmolens van hem is en de andere van de dorpcoördinatie Duurzaam Duurswold. Inwoners die een aandeel in de molen hebben gekocht hoeven minder energiebelasting te betalen. Nadat iemand van de dorpscoöperatie uitleg heeft gegeven waarom ze meedoet, kregen de leerlingen een excursie aangeboden naar EAZ. Dat is de fabriek waar de windmolens worden gebouwd. De opdracht van dorpscoörperatie voor de leerlingen was als volgt: ontwerp en bouw van een informatiebord, zodat voorbijgangers kunnen lezen hoe de samenwerking tussen Van Tilburg en de dorpscoöperatie in elkaar zit. De leerlingen bouwden het bord onder leiding van Koos Bosman van Bouwbedrijf Bosman uit Siddeburen, Vorige week woensdag werden de ontwerpen aangeboden aan de opdrachtgevers, die één ontwerp van de leerlingen uit zullen kiezen om in het groot te laten vervaardigen.