klas3.jpg

Onderwijs

De school kent een brede instroom: van Basisberoepsgerichte leerweg tot en met vwo. Vanaf klas drie wordt alleen onderwijs aan theoretische leerweg aangeboden.